Wdrożenia FIX

 

Czym jest FIX Protocol?

Protokół Financial Information Exchange jest zbiorem specyfikacji dotyczących komunikacji związanej z wykonywaniem transakcji na giełdach oraz wśród brokerów walutowych. FIX zapewnia ujednolicenie „języka” w którym komunikują się ze sobą podmioty na rynku, niezawodność transmisji (własne mechanizmy przywracania w przypadku awarii) oraz elastyczność

 

Kto używa FIX Protocol?

Wszystkie duże podmioty na rynku, w szczególności:

  • Giełdy
  • Brokerzy
  • Banki
  • Dealing roomy
  • Traderzy instytucjonalni

Jeśli chodzi o brokerów forex to można tutaj wymienić m.in.:

  • Interactive Brokers
  • MB Trading
  • Currenex
  • Oanda

 

Korzyści z wdrożenia

  • Minimalizacja czasu przesyłania komunikatów - pomijana jest platforma transakcyjna, komunikaty przesyłane są bezpośrednio między silnikiem FIX u klienta i brokera/giełdy.
  • Minimalizacja liczby komunikatów i ilości ruchu sieciowego wymaganego do komunikacji.
  • Standaryzacja protokołu, a co za tym idzie - po jednorazowym wdrożeniu silnika FIX - niższe koszty podłączenia do kolejnych podmiotów.
  • Możliwość routingu komunikatów, a co za tym idzie - np. obsługa wielu stanowisk traderów w firmie przez jedno połączenie FIX do brokera/giełdy.

 

Jak wygląda wdrożenie?

Wdrożenie polega na integracji z oprogramowaniem klienta silnika FIX.

W zależności od oprogramowania używanego przez klienta oraz jego wymagań zaproponujemy integrację z jednym z gotowych silników FIXa.

Po wyborze silnika FIXa następuje ustalenie z kim klient chcę nawiązać łączność po protokole FIX – na tym etapie analizujemy wymagania oraz ewentualne niestandardowe pola używane przez docelowy silnik FIXa.

Mając te informację przystępujemy do implementacji a następnie testowania całego rozwiązania.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz dodatkowe pytania lub jesteś zainteresowany wdrożeniem silnika FIX we własnej firmie – zapraszamy do kontaktu przy użyciu formularza kontaktowego lub na adres mailowy fix@fxtech.pl.